Joe Rogan: Šta je stvarnost?

Joe Rogan: Šta je stvarnost?

Posted by Nataša

Joe dijeli svoja zanimljiva razmišljanja o stvarnosti i o svijetu sa vedrom dozom humora. Kako vidimo i razumijeno svijet i svoj život, prirodu? Šta je svijest? Šta nam govori fizika? Da li uopšte išta razumijemo i možda smo samo dio nečijeg sna? 🙂

 

About author

Related Articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *