Šta je GMO (Genetski modifikovan organizam)?

Šta je GMO (Genetski modifikovan organizam)?

Alternativni mediji ne preporučuju konzumiranje genetski modifikovane hrane, čak su i neke zemlje zabranile upotrebu genetski modifikovanog sjemena.

Ali šta je GMO?

GMO se sastoji od kombinovanja genetskog materijala raznih organizama. Tako se na primjer uzima genetski materijal pauka i mješa sa genima koze da bi se dobio protein koji pauk koristi da bi napravio mrežu, a cilj je da se razvije što bolji pancir.

Što se tiče hrane koju jedemo postoje dvije kategorije.

U jednoj grupi su biljke koje su genetski modifikovane da bi bile otporne na pesticide. Ove biljke mogu podnijeti velike količine pesticida koji poubijaju sve na njima i oko njih, dok sama biljka ostane čitava. Vrlo zanimljivo!

Druga grupa su biljke koje su genetski modifikovane da same proizvode pesticide tako da na taj način odbijaju insekte tj. ubijaju insekte koji bi ih malo gricnuli. Još zanimljivije!

U labaratorijama se igraju božanske igre u kojima se kombinuju geni biljaka i životinja i insekata, što se nikada ne bi desilo prirodnim putem.

gmo

About author

Related Articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *