Kako jedna mlada osoba odrasla sa internetom vidi svijet?

Spencer Cathart je napravio moćan dokumentarac o svijetu koji vidi oko sebe. Mlad i strastan on vidi stvari onakve kakve jesu i u svom kratkom filmu koji traje samo 8 minuta uspio je da prikaže trenutno stanje stvari postavljajući pitanja o našim shvatanjima slobode, obrazovanja, politike, moći, statusa, klime i o našem odnosu prema prirodi uopšte.

Dokumentarac je objavljen 27. januara 2015 i već ga je pogledalo više od milion ljudi, a preveden je na više jezika. Ako imate vremena da prevedete ovaj kratki film možete mu se javiti.Link je na Youtube.

Hvala Spenseru na ovom divnom filmu i trudu koji je uložio da spoji sliku i riječ u moćnu i relevantnu poruku koja govori o bolu i patnji mnnogih ljudi na planeti, a koja takođe govori i o stvarima koje svi mi u suštini želimo u životu: ljubav, radost i sreća.

Kao što kaže Spenser

” Mnogi od nas mogu biti srećni da dožive osamdeset godina, a zemlja postoji već milijarde godina i nastaviće da postoji i bez nas.

Mi smo u svoj kratkom vijeku na planeti usavršili umjetnost ubijanja. Vrijeme je da usavršimo umjetnost radosti življenja.”

S ljubavlju

Nataša

About author

Related Articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *